Historie DD

Vážení přátelé,

Dětský domov Hodonín u Kunštátu je příspěvkovou organizací, jejíž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. DD se nachází v malé vesnici Hodonín u Kunštátu ležící v malebné krajině Českomoravské vysočiny.

Samotný DD je umístěn ve větší vile, postavené v roce 1920, která sloužila jako rodinné sídlo. V roce 1960 vilu a pozemky tvořící zahradu, sad a park darovali majitelé státu s podmínkou, že bude využita k sociálním účelům pro děti.

Již v roce 1960 se začala budova k těmto účelům přestavovat a po ukončení prací v roce 1962 se přestěhoval do nově adaptované budovy DD pro děti od 3 do 6 let ze Křtin, okr. Blansko. DD tehdy tvořilo asi 40 dětí , které po dosažení 6 let byly převáženy do jiných DD. Docházelo tak často k násilnému odtržení sourozenců a přetrhání sourozeneckých vztahů. Tento systém se jevil jako nevhodný , proto od roku 1970 se snížil počet svěřenců na 26 a vznikl klasický internátní dětský domov pro děti od 3 do 18 let.
Po stavebních úpravách v roce 1985 vznikly dva samostatné byty, jeden v přízemí a druhý v prvním patře.Tím byl položen základ pro dětský domov rodinného typu. Každý byt obývá jedna „rodina“ tj. 10 dětí,o které se starají 2 vychovatelé, kteří se po týdnu ve službě střídají. Celotýdenní pobyt vychovatelů přináší vytváření pevnějších citových vazeb mezi dětmi s vychovateli a možnost důslednější výchovné práce. Každá rodina má k dispozici 4 pokojíky se 2-3 lůžky, velký obývací pokoj, kuchyni, koupelnu s automatickou pračkou a WC.

V roce 2003 bylo zkonstruováno podkroví a vznikl tak byt pro třetí rodinnou skupinu.

Naše děti se zapojují podle svých možností a schopností do prací spojených s chodem jednotlivých „rodin“ .Uklízejí si, starší pomáhají s mladšími dětmi, s pomocí „ tety nebo strejdy“ vychovatelů si připravují večeře , přes víkendy si pak vaří kompletní stravu, pečují o svoje oblečení, perou v automatické pračce a žehlí, pracují na zahradě a sklenících. Osvojováním těchto základních prací jsou alespoň po této stránce připraveni pro samostatný život.

V současné době má náš DD kapacitu 24 dětí od 3 do 18 roků, popřípadě i starších pokud se ještě dále vzdělávají. Do DD přicházejí na základě usnesení soudu.Často jsou to děti týrané, zneužívaní nebo z rodin, kde se o ně rodiče nechtějí starat, případně neskýtají řádnou výchovu . DD jim poskytuje komplexní péči tj.ubytování, ošacení, stravování, výchovu a vzdělání. Děti dojíždějí do škol s ostatními vrstevníky z vesnice , v zájemně se mohou ve svém volnu navštěvovat.Nejstarší mohou chodit i na taneční zábavy a diskotéky. Pro využití volného času svěřenců slouží velká zahrada s dětským hřištěm a antukové kurty. K výletům , na nákupy a k cestám k lékaři slouží devítimístný mikrobus Renault Trafic, bez něho by byla naše práce nemyslitelná. Hodonín sice leží v krásném prostředí, ale je vzdálen 25 km od nejbližšího města , to přináší zvýšené náklady na cesty do škol, k lékaři, za sportem, kulturou i zábavou.

Založili jsme proto občanské sdružení Nový domov, jejímž cílem je konkrétní pomoc dětem umístěným v našem DD. Finančně se podílí na rozvoji duchovních hodnot, tělovýchovné a sportovní činnosti, zlepšení životních podmínek, výchovného procesu, zajištění ozdravných a rekreačních pobytů. Poskytuje finanční příspěvek chlapům a děvčatům,kteří z našeho DD po dovršení zletilosti odcházejí a začínají samostatný život.

Seznámili jste se s dětským domovem i s dětmi, které v něm žijí. Jsou v krásném prostředí, všichni se snaží jim pobyt co nejvíce usnadnit. Domov a lásku maminky, tatínka a ostatních příbuzných jim však nenahradí nikdo. To zůstane vždy černou skvrnou na jejich dětské dušičce. Do dětského domova se žádné z nich nedostalo vlastní vinou. Zradili je právě ti nejbližší, dospělí. Proto hledáme pomoc i u Vás. Chceme jim vrátit důvěru v dospělé, ukázat jim, že jsou na světě lidé, kteří pomohou. Protože chceme opuštěným dětem nahradit rodinu co nejvíce, využíváme dobré vůle i ostatních občanů a podnikatelů, kteří chtějí dětem pomoci nést jejich smutný úděl – vyrůstat bez vlastní rodiny. Pokud chcete i vy našim dětem udělat radost a vyplnit jejich přání, obraťte se na vedení dětského domova.

Před rekonstrukcí:

Po rekonstrukci:

 

PaedDr. Bohumír Verner
ředitel DD

Darovací účet :
151655741/0300